Náš pohled

Jsme tým profesionálů se širokou škálou zkušeností z různých oborů, které spojuje vášeň pro změnu modelu zemědělství a souvisejících průmyslových odvětví. Chceme podpořit transformaci malých a středních podniků z lineární na cyklickou výrobu.

Naším cílem je přejít od komodit k produktům s vyšší přidanou hodnotou. Zemědělci jsou pro nás partnery při dosahování těchto cílů. Společně se snažíme zlepšovat kvalitu potravin a půdy:

Proměna zemědělství a potravinářství v České republice směrem k udržitelnému modelu je možná díky naší schopnosti spolupracovat jako společnost – udržování tradic spojených s jídlem, i užší vztah mezi tím, kdo jídlo vyrábí a kdo jídlo jí. Jinými slovy, musíme vytvořit alternativní potravinový network.

"Vše, co je podle přírody, je hodno úcty."

Marcus Tullius Cicero

Příspěvek k cílům udržitelného rozvoje stanoveného OSN v rámci našeho životního cyklu

Základní osvědčené postupy pro zdraví půdy

Minimalizovat poruchy půdy

Vyvarovat se nadměrné orby i pastvy a využívat vhodné zemědělské postupy.

Udržet kořeny v zemi

Rostliny rostoucí po celý rok jsou stálým zdrojem potravy pro organismy.

Minimalizovat poruchy pů

Zvířata v systému zemědělství uzavírají potravní řetězec a snižují potřebu hnojiv.

Zvyšení rozmanitosti rostlin

Vyvarovat se nadměrné orby i pastvy a využívat vhodné zemědělské postupy.

Udržení půdy zakryté

Pokrytí půdy nejen snižuje erozi a odpařováníale také pomáhá snižovat její teplotu.