O společnosti

Společnost Four Leaves Agro zpřístupňuje zemědělství inovativní a přírodní produkty pro zefektivnění jejich hospodaření s půdou a plodinami. Cílem je zlepšit ekonomické, agronomické tak po ekologické stránky fungování farem. Hledáme vždy produkty, které nabízejí výjimečný poměr přínos / náklady.
Cílem je zlepšit stav půdy a vůbec zemědělské krajiny v ČR, tak aby se dlouhodobě udržely její základní funkce. Klimatická změna dopadá stále tvrději v podobě větších výkyvů počasí, prohlubujícího se deficitu spodních vod, změny nemocí a škůdců plodin.

Nové přístupy – inovace v hnojivech, precizní zemědělství

Společně s vybranými partnery hledáme cesty dodání nových kombinací řešení pro udržení úrodnosti půdy – nová hnojiva, biostimulanty a pomocné půdní látky. Zároveň též asistujeme využití nových technologií precizního zemědělství pro snížení spotřeby hnojiv a pohonných hmot.
Jsme tu proto, abychom zemědělcům pomáhali tyto obtíže překonávat.

Náš tým

MSc. Radovan Hanzl

MSc. Radovan Hanzl

výkonný ředitel

10 let v bankovnictví a financích (soukromé bankovnictví, podnikové bankovnictví, finanční poradenství)
V roce 2020 Senior konzultant pro implementaci SAP Ariba Procurement Solution v ABN Amro bank Netherlands
5 let v SAP Ariba: řešení pro udržitelnost v dodavatelských řetězcích. Role: Produktový manažer – strategické zadávání veřejných zakázek (dodavatelské riziko, regulační rizika v bankovním sektoru)
3 roky jako výkonný vedoucí v oblasti nákupu (CPO) dovozu nátěrů ze střední a východní Evropy do Francie
2 roky jako generální ředitel nevládní organizace propagující biomimikry ve střední a východní Evropě
Vzdělání: statistika, finance (Lucembursko), mezinárodní obchod (Praha), ekonomika v zemědělství na České zemědělské univerzitě v Praze

Ing. Martin Fejk

Ing. Martin Fejk

Poradce pro inovace v agro-potravinářství (agri-food)

Více než 30 let zkušeností s obchodem, rozvojem trhů a inovacemi v potravinářství. Více jak 20 práce v globálních a lokálních rolích v různých částech světa. Tvúrce inovací od hledání, definování až po dodávání jejich přidané hodnoty pro zákazníky. Přesvědčený zastánce přístupu Design Thinking, který vždy začíná u potřeb zákazníka. Obhájce rozmanitosti názorů a lidí na všech úrovních, která stimuluje kreativitu a přináší inovace které vytvářejí hodnoty. Jejich úspěch je nejlépe měřitelný pozitivním zapojení lidí, úspěch na trhu a celkovým přínosem pro všechny

Ing. Luděk Švojgr PhD

Ing. Luděk Švojgr PhD

Agronom, pedolog

18 let řízení zemědělského družstva Nezvěstice (6-8 tis ha, 45 vesnic). Po transformaci A-X Alimex Nezvěstice. Nová klasifikace půd v 80. letech (DNP) a zavádění ÚSES pro ŽP. Autor transformačního projektu, administrace restitucí v obvodu družstva. Vzdělání: ČZU Agronomická fakulta, ČZU PhD historie a současnost pozemkového práva

MSc. Juan Martin Espinosa Mendoza

MSc. Juan Martin Espinosa Mendoza

Konzultant – cirkulární ekonomika, zemědělství a zemědělsko-potravinářské systémy

Dvouletý výzkum v oblasti transgeniky, ekotoxikologie a přechodu na cirkulární ekonomiku v zemědělsko-potravinářském systému
2,5 roku v maloobchodě s bioprodukty a organizace kulturních akcí v Praze
1 rok vývojář peer-to-peer půjčování na myelen.com
Vzdělání: Environmentální vědy se zaměřením na cirkulární ekonomiku zemědělsko-potravinářských systémů, Francie

Poradní výbor

Michal Hatina

Michal Hatina

Poradce - HR a strategie

MD Lee Hecht Harrison (skupina Accor) pro Českou a Slovenskou republiku
Více než 15 let řízení změn a kariérních transformací pro globální účty
Investice do technologických startup

Tomáš Hes

Tomáš Hes

Poradce - mikrofinancování, soukromý kapitál a zemědělství

Podnikatel export / import do CEE
Soukromý kapitál a mikrofinancování (Belgie, Mexiko, Česká republika)
Firemní bankéř ve společnosti Société Générale Romania
Spoluzakladatel portálu myELEN pro financování peer2peer a mikrofinancování
Spoluzakladatel České koalice pro ochranu biodiverzity
Vzdělání: Česká zemědělská univerzita v Praze, Corporate economics from the University of Zittau (Německo)

https://www.myelen.com/index.php/about-us
https://ccbc.cz/en/who-we-are

Zbyněk Hrkal

Zbyněk Hrkal

Poradce - hydrolog

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Katedra hydrogeologie a Institut výzkumu vody, Praha, 38 let jako výzkumný pracovník, projektový manažer v řadě zemí Asie / SNS

https://www.researchgate.net/profile/Zbynek_Hrkal

Martina Blažková

Martina Blažková

Osobní a firemní kouč

Více než 10 let osobní a firemní koučink, certifikovaný The Coaching Academy, Velká Británie
Poradce pro plánování, organizaci, propagaci a koordinaci akcí, osobní rozvoj, v rámci předpokládané časové osy a rozpočtu
Rozvoj vztahů s dodavateli, řečníky a účastníky

https://martinablazkova.com/about-me

Mathieu Wittmann (Luxembourg)

Mathieu Wittmann (Luxembourg)

Poradce - ochrana přírody a udržitelnost

Manažerem politických projektů ve společnosti Natur & ëmwelt (ovlivňuje zemědělskou politiku EU)
Zkušenosti v ochraně přírody a klimatu, zemědělství
Edu: MA v oboru učení a komunikace, Lucemburská univerzita