Naše vize

Věříme, že zemědělství je součástí živého ekosystému. Našimi klíčovými hráči jsou farmáři, univerzity a centra výzkumu a vývoje, inovativní společnosti agritech, nevládní zemědělské organizace a společenství. Všechny jednotky mezi sebou spolupracují a navzájem si pravidelně poskytují zpětnou vazbu.
V živém ekosystému hrají zemědělci pilotní roli pro nejnovější inovace. Díky této spolupráci získávají univerzity a centra výzkumu a vývoje velmi rychle zpětnou vazbu o uplatněné jejich výzkumu a mohou tak okamžitě aplikovat jakékoliv nezbytné změny. V praxi to znamená, že vědci a výzkumníci neustále interagují s obchodní realitou a zaměřují svůj výzkum na skutečné potřeby trhu.

Naše cíle:

  • Pracujeme na zlepšování kvality potravin a půdy, chceme, aby se „ekologické zemědělství“ stalo novým zemědělským standardem
  • S naším modelem chceme začít v České a Slovenské republice a později rozšířit přechod na ekologické podnikání zemědělců v Evropě i mimo ni
  • Pomáháme malým a středně velkým zemědělským podnikům stát se odolnějšími a udržitelnějšími; ekonomicky a ekologicky

Proč to děláme

Ohrožení a příležitosti

Skryté náklady na „levné průmyslové potraviny“ jsou extrémně vysoké – potřeba nového řešení

„Chemikultura“ nahradila zemědělství a lesnictví

Planetární meze

Zemědělci pod tlakem

Spotřebitelská poptávka, „ze zemědělského podniku až na stůl”

 

Zelená dohoda EU + národní iniciativy