Náš tým

Radovan Hanzl

Radovan Hanzl

Zakladatel - Vize

10 let v bankovnictví a financích (soukromé bankovnictví, podnikové bankovnictví, finanční poradenství)
V loňském roce Senior konzultant pro implementaci SAP Ariba Procurement Solution v ABN Amro bank Netherlands
5 let v SAP Ariba: řešení pro udržitelnost v dodavatelských řetězcích. Role: Produktový manažer – strategické zadávání veřejných zakázek (dodavatelské riziko, regulační rizika v bankovním sektoru)
3 roky jako výkonný vedoucí v oblasti nákupu (CPO) dovozu nátěrů ze střední a východní Evropy do Francie
2 roky jako generální ředitel nevládní organizace propagující biomimikry ve střední a východní Evropě
Vzdělání: statistika, finance (Lucembursko), mezinárodní obchod (Praha), ekonomika v zemědělství na České zemědělské univerzitě v Praze

Tomáš Hes

Tomáš Hes

Poradce - mikrofinancování, soukromý kapitál a zemědělství

Podnikatel export / import do CEE
Soukromý kapitál a mikrofinancování (Belgie, Mexiko, Česká republika)
Firemní bankéř ve společnosti Société Générale Romania
Spoluzakladatel portálu myELEN pro financování peer2peer a mikrofinancování
Spoluzakladatel České koalice pro ochranu biodiverzity
Vzdělání: Česká zemědělská univerzita v Praze, Corporate economics from the University of Zittau
(Německo)

https://www.myelen.com/index.php/about-us

https://ccbc.cz/en/who-we-are

Poradní výbor

Juan Martin Espinosa Mendoza

Juan Martin Espinosa Mendoza

Konzultant – cirkulární ekonomika, zemědělství a zemědělsko-potravinářské systémy

Dvouletý výzkum v oblasti transgeniky, ekotoxikologie a přechodu na cirkulární ekonomiku v zemědělsko-potravinářském systému
2,5 roku v maloobchodě s bioprodukty a organizace kulturních akcí v Praze
1 rok vývojář peer-to-peer půjčování na myelen.com
Vzdělání: Environmentální vědy se zaměřením na cirkulární ekonomiku zemědělsko-potravinářských systémů, Francie

 

Michal Hatina

Michal Hatina

Poradce - HR a strategie

MD Lee Hecht Harrison (skupina Accor) pro Českou a Slovenskou republiku
Více než 15 let řízení změn a kariérních transformací pro globální účty
Investice do technologických startupů

Zbyněk Hrkal

Zbyněk Hrkal

Poradce - hydrolog

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Katedra hydrogeologie a Institut výzkumu vody, Praha,
38 let jako výzkumný pracovník, projektový manažer v řadě zemí Asie / SNS

https://www.researchgate.net/profile/Zbynek_Hrkal

Anna Hubatová-Vacková

Anna Hubatová-Vacková

Poradkyně - environmentální chemie, zemědělství a udržitelnost

Udržitelnost a hodnocení životního cyklu na VŠCHT Praha
Ekologické zemědělství na Ekofarmě Myslov
Inovace ve výrobě potravin pro společnost Nemléko
Vzdělání: probíhající Ph.D. v chemii životního prostředí, VŠCHT Praha
Mgr. z farmaceutické a analytické chemie

Martina Blažková

Martina Blažková

Osobní a firemní kouč

Více než 10 let osobní a firemní koučink, certifikovaný The Coaching Academy, Velká Británie
Poradce pro plánování, organizaci, propagaci a koordinaci akcí, osobní rozvoj, v rámci předpokládané časové osy a rozpočtu
Rozvoj vztahů s dodavateli, řečníky a účastníky

https://martinablazkova.com/about-me

Mathieu Wittmann (Luxembourg)

Mathieu Wittmann (Luxembourg)

Poradce - ochrana přírody a udržitelnost

Manažerem politických projektů ve společnosti Natur & ëmwelt (ovlivňuje zemědělskou politiku EU)
Zkušenosti v ochraně přírody a klimatu, zemědělství
Edu: MA v oboru učení a komunikace, Lucemburská univerzita

Milan Vychopeň

Milan Vychopeň

Poradce – řízení rizik, úvěrový proces

28 let v bankovnictví: Agrobanka, IPB, ČSOB
Specializace na úvěry – prodej a zejména risk management (poskytování a schvalování)
Úvěrů pro standardní MSP (malé a střední) podniky,
Gesce pro úvěrování municipálních subjektů
Vzdělání: VŠE Praha – Obchodní fakulta

Luděk Švojgr

Luděk Švojgr

Agronom, pedolog

18 let řízení zemědělského družstva Nezvěstice (6-8 tis ha, 45 vesnic)
Po transformaci A-X Alimex Nezvěstice
Nová klasifikace půd v 80. letech (DNP) a zavádění ÚSES pro ŽP
Autor transformačního projektu, administrace restitucí v obvodu družstva
Vzdělání: ČZU Agronomická fakulta, ČZU PhD historie a současnost pozemkového práva