Novinky

Four Leaves Agro® je aktivním účastníkem holistického akceleračního programu Climate Challenge pořádaného vysoce důvěryhodným Impact Hub Business Servicem v Praze.

Strukturovaná podpora mentorů, přístup k velké skupině poradců a mediální pokrytí nám pomohou dokončit náš start v České republice.

 

Proč tento program:

Finální produkce zemědělců nebo souvisejících malých průmyslových výrobců představuje cirkulární ekonomiku v zemědělství a dodavatelských řetězcích v rámci Farm2fork Zelené dohody EU.

 • Zemědělci dodají potraviny přímo konečnému spotřebiteli: např. sýr místo mléka coby surové komodity, která se často vyrábí v České republice a prodává do Německa
 • Dopad: omezené emise skleníkových plynů z dopravy, žádný dovoz finálních produktů a místní doprava téměř nulová
 • Méně nebo žádné použité chemikálie: nižší dopad na životní prostředí
 • Méně použitých zdrojů (vody atd.)
 • Vylepšené hospodaření s půdou (např. žádné pesticidy)
 • Využívání nejnovějších technologií z Nizozemska ke zvýšení efektivity zemědělství
 • Lepší zabezpečení potravin

 

https://climatechallenge.impacthub.cz/

Covid-19

Věříme, že vzdělání je klíčem k dosažení růstu a pokroku ve společnosti. Tím, že pomáháme dětem získat vzdělání, pomáháme nejen jim a jejich rodinám, ale také celé společnosti. Čím více lidí je vzdělaných, tím více mohou prospěšně přispívat společnosti a životnímu prostředí.
Nedostatek technického vybavení brání mnoha dětem z chudých rodin účastnit se distančního vzdělávání. Tyto děti nemají během současné pandemie přístup k zákonem zaručenému vzdělání.
Společnost Four Leaves Agro® vítá iniciativu Nory Fridrichové – Notebooky pro děti rodičů samoživitelů. Je skvělé vidět iniciativu, která pomáhá jak krátkodobě, tak i dlouhodobě.
Společnost Four Leaves darovala ze svých vlastních zdrojů 12 notebooků a zahájila kampaň na propagaci této iniciativy mezi svými partnery.

Cirkulární ekonomika

Náš konzultant pro cirkulární ekonomiku, Juan Martin Espinosa Mendoza, pracuje na whitepaperu o řešení cirkulární ekonomiky v zemědělství, lesnictví a akvakultuře v České republice. Společně jsou tato témata označována jako bioekonomika.

Představíme příležitosti i omezení spojená s přechodem k udržitelnosti v české krajině.

O co se snažíme?

 •  Spojit síly, aby se cirkulární Česko stalo realitou na té nejzákladnější úrovni: jídlo, voda a příroda
 • Cílit na kompletně cirkulární Česko, uzavření smyček potravinového řetězce
 • Poskytnout nástroje pro posun směrem k cirkulární ekonomice v české krajině
 • otevřít v Česku debatu o cirkularitě, zvyšovat povědomí o dopadu člověka na přírodu
 • Zůstat konstruktivní v tom, co můžeme jako společnost v této zemi udělat